Cena SMS

Cena odoslanej SMS je určená podľa platného cenníka operátorov.

Cena 24 Zoznam Kreditov (vrátane 1 hernej SMS) je 1,607 €. Ceny sú s DPH.

Cena 48 Zoznam Kreditov (vrátane 3 herných SMS) je  3,214 €. Ceny sú s DPH.